ID ), 'large', false ); $categories = get_the_category(); if ( ! empty( $categories ) ) { $cat_name = esc_html( $categories[0]->name ); } global $post ?>

ID);?>

term_id ) ) . '">' . esc_html( $categories[0]->name ) . ''; ?>
'; ?>

El Departament de Salut facilita algunes recomanacions per a l’obertura d’establiments, locals i comerços de menys de 400 metres quadrats a partir d’avui dilluns 4 de maig de 2020.

  • Els clients han de ser atesos de manera individual: un únic client per professional i per poder-los atendre s’ha d’establir un sistema de cita prèvia.
  • S’ha de garantir una distància mínima de dos metres entre el professional i el client o la clienta i d’un metre si hi ha elements de protecció com ara mampares. La distància entre clients ha de ser de 2 metres. Si no es pot mantenir la distància interpersonal, com per exemple a les perruqueries o als serveis de fisioteràpia, és obligatori l’ús de mascaretes.
  • De moment encara no poden obrir els locals i establiments que estiguin situats en centres comercials. Per a les persones majors de 65 anys s’estableix un horari d’atenció preferent, coincidint amb la franja horària en què tenen permès el passeig: de 10 del matí a 12 del migdia i de 7 a 8 del vespre.
  • Els bars, les cafeteries i els restaurants poden realitzar serveis de lliurament a domicili o recollida per part del client a l’establiment. No es pot consumir a l’interior del local. S’ha de fer una comanda prèvia per telèfon o en línia i s’ha d’establir l’hora de recollida.
  • A les botigues de roba o arranjaments només pot entrar a l’emprovador una persona i s’ha de netejar després de cada ús. Els locals i establiments han de fer neteja i desinfecció dues vegades al dia.
  • Cal recordar que les persones diagnosticades o amb simptomatologia compatible amb la COVID-19 (tos, febre, dificultat respiratòria…) o les que convisquin amb persones diagnosticades i amb símptomes, s’han de quedar a casa en aïllament domiciliari.

Per a més informació, consulteu canalsalut.gencat.cat/coronavirus