ID ), 'large', false ); $categories = get_the_category(); if ( ! empty( $categories ) ) { $cat_name = esc_html( $categories[0]->name ); } global $post ?>

ID);?>

term_id ) ) . '">' . esc_html( $categories[0]->name ) . ''; ?>
'; ?>

Disminueix el dolor

Quan comprem alguna cosa en el moment de pagar hi ha un dolor associat. No és un dolor físic, però gairebé. És psicològic. És el dolor de pagar.

Pagar implica un cost d’oportunitat (és a dir, al que renúncies per comprar una cosa i no una altra), un impost moral (associat a la culpa), un mètode de pagament (efectiu o crèdit) i un moment de pagament (al mateix temps o en un moment diferent del consum). Quan tenim menys consciència de pagament sentim menys dolor, per exemple amb les compres online.

Per això busca una comunicació efectiva que redueixi el dolor durant el procés de compra. Per exemple, modifica la forma com presentes el preu d’un producte: en comptes de dir que costa 30 € al mes digues que costa 1 € al dia.

Estratègia del punt intermedi

Imagina que ets el propietari d’una pastisseria. Ofereixes dues caixes de bombons a un client, la caixa gran val 8 € i la petita val 3 €. En aquesta situació el que passa més sovint és que el comprador es decanta per l’opció més petita perquè és més barata.

Si apliques l’estratègia del punt intermedi aconseguiràs que el client es decanti per l’opció més gran. Per aconseguir-ho has d’oferir tres caixes, una petita a 3 €, una mitjana a 6 € i una gran a 8 €. Els clients veuran que poden aconseguir una caixa gran per només 2 € més que si escullen l’opció mitjana, on el preu és el doble (3€) de la més petita.

La Regla del 100

La Regla del 100 consisteix en maximitzar la percepció d’un descompte per part del consumidor, sempre comuniquem el descompte amb el número més elevat. Si el preu està per sota de 100, és millor utilitzar un percentatge per expressar el descompte, mentre que si està per sobre de 100, és preferible comunicar el valor del descompte.

Enviament gratuït

Dins de les botigues online, poder oferir als teus clients l’enviament gratuït és una de les millors estratègies de màrqueting que pots implementar. De fet, un 60% de les botigues online, ha considerat aquesta estratègia com una de les més efectives per al seu negoci.

El concepte “gratuït” condiciona les ments dels clients i no els agrada pagar “extres” per rebre els productes a casa. Les despeses d’enviament gratuïtes ajuden a racionalitzar la compra online, a banda de la por a “perdre” aquest descompte.

Hi ha moltes més estratègies de preu, investiga i prova d’utilitzar aquelles que millor s’adapten al teu negoci.