ID ), 'large', false ); $categories = get_the_category(); if ( ! empty( $categories ) ) { $cat_name = esc_html( $categories[0]->name ); } global $post ?>

ID);?>

term_id ) ) . '">' . esc_html( $categories[0]->name ) . ''; ?>
'; ?>

El comerç online o E-commerce, consisteix en la compra, venda, distribució i subministrament de productes o serveis a través d’Internet. El que s’aconsegueix amb una botiga online és que qualsevol client potencial pugui accedir als productes o serveis des de qualsevol lloc, i en qualsevol moment. Per aquesta raó s’argumenta que implementar una botiga online incrementarà les vendes i també els ingressos.

El comerç online ha crescut els darrers anys gràcies a Internet i a que la majoria de les persones prefereixen comprar articles virtuals com ara l’accés als continguts premium d’un lloc web, o simplement, comprar al supermercat, tecnologia, roba o viatges sense sortir de casa.

Hi ha diferents models per classificar les activitats comercials online, és a dir, podem trobar diferents tipologies de comerç en funció del producte o servei, de la finalitat, del tipus de plataforma, del destinatari, etc. Tot i així, un dels factors més importants a l’hora de classificar el comerç online són les diferents parts comercials que hi intervenen.

En funció dels actors que participen en la relació comercial, els principals models de comerç es poden classificar de la següent manera:

 • Empresa → Empresa.
 • Empresa → Consumidor.
 • Consumidor → Consumidor.
 • Empresa → Empresa + Empresa → Consumidor.
 • Empresa → Govern.

Els principals avantatges del comerç online són:

 • Augment del nombre de clients i vendes a més clients.
 • Millor coneixement de les necessitats de cada client.
 • Reducció dels costos de comercialització.
 • Estratègies de màrqueting dirigides a clients específics.
 • Accés directe als clients potencials.

I els desavantatges per al comerç són:

 • Grans competidors.
 • Incertesa respecte de la fiabilitat de la transacció.
 • Seguretat.
 • Temps d’entrega.

Sigui com sigui el comerç online ha arribat per quedar-se, i transformar-poc a poc en el principal mitjà de venda dels comerços i les empreses.