ID ), 'large', false ); $categories = get_the_category(); if ( ! empty( $categories ) ) { $cat_name = esc_html( $categories[0]->name ); } global $post ?>

ID);?>

term_id ) ) . '">' . esc_html( $categories[0]->name ) . ''; ?>
'; ?>

Coneix bé la teva empresa i la teva competència

Localitza la teva competència a les xarxes socials, investiga com les gestionen i si tenen un pla establert. Quants missatges publiquen? Contesten els comentaris? Quin to utilitzen? Quin tipus de hashtags fan servir?

Analitza la comunicació d’altres empreses

Cercar referents sempre ajuda a tenir una visió molt més àmplia sobre com comunicar els missatges de la teva empresa. Per això és aconsellable fixar-se en companyies que tinguin una estratègia de xarxes clara i efectiva.

Fixa’t uns objectius

Aquest punt és molt important. Els objectius que defineixis han de ser realistes, i per a això cal tenir clar per què estàs a la xarxa social que tries i què vols aconseguir amb això.

Defineix el missatge que vols transmetre

El missatge ha de ser clar i concís en totes les xarxes socials. El llenguatge i el to han d’estar adaptats al teu client ideal i als objectius que t’hagis definit.

Planifica els temps

És important que tinguis un calendari per saber què vols publicar exactament en cada moment. Estableix un rang temporal (dos / quatre mesos) per a planificar les teves xarxes socials.

Dedica temps a cadascuna i planifica quantes vegades a la setmana vols publicar i quin contingut compartiràs.

Medeix els resultats

El que no es mesura, no es pot millorar. Has de comprovar si has aconseguit els teus objectius i conèixer com han estat rebudes les teves publicacions. D’aquesta manera pots veure si l’estratègia que has definit funciona o si hi ha algun punt que has de millorar.