Glossari

Aquí podràs conèixer la majoria de les paraules que s'utilitzen en l'àmbit digital.

A

S’utilitza l’expressió “cistella abandonada” quan l’usuari d’una botiga online ha afegit un producte a la cistella i, finalment, se’n va de la web sense adquirir el producte.

Nombre o percentatge d’usuaris que han estat exposats a una campanya o contingut digital en un determinat període de temps. Permet definir la visibilitat que està tenint un negoci en l’àmbit digital.

L’allotjament web o “hosting” (en anglès) és el servei que proveeix als usuaris d’Internet d’un sistema per consultar informació via web.

B

Espai publicitari inserit en una pàgina web.


La tècnica que ens permet mesurar i aprendre de les bones pràctiques d’altres empreses per millorar els processos interns.

Qualsevol quantitat voluminosa de dades, estructurades i no estructurades, que tenen el potencial de ser extretes per obtenir informació.

Estratègia de construcció de la marca que abasta des del nom al logotip, la identitat visual i els valors que transmet, amb l’objectiu de posicionar-se en el mercat.

Bot és la paraula robot escurçada. Es refereix a un tipus de programa informàtic autònom que és capaç de dur a terme tasques concretes i imitar el comportament humà. Els bots poden estar dissenyats en qualsevol llenguatge de programació.

C

És un component que emmagatzema dades perquè en futurs accessos, aquests es realitzin més ràpidament. Generalment són dades temporals.

Són campanyes de correu electrònic que permeten provar diferents versions de la mateixa, atenent a diferents variables com assumptes, continguts, etc … per veure quin impacte tenen en els resultats i valorar quina variable és la més efectiva.

Un CTR (Click Through Rate) és el nombre de clics que obté un enllaç en relació al nombre d’impressions. Sempre es calcula en percentatge, i és una mètrica que s’utilitza per mesurar l’impacte que ha tingut una campanya digital.

És un programari que permet crear entorns de treball en el qual usuaris sense un coneixement tècnic avançat emmagatzemen, ordenen i publiquen continguts de manera fàcil.

Una cookie o galeta, és una peça d’informació enviada per una pàgina web i emmagatzemada en el navegador de l’usuari, de manera que quan l’usuari visita la pàgina web de nou el podem reconèixer.

Customer Relationship Management (CRM), és l’estratègia per gestionar de forma organitzada i eficaç la cartera de clients d’una empresa aprofitant tota la informació disponible.

El cross selling, també conegut com venda creuada, ofereix als el comprador d’un botiga online diferents productes relacionats o articles que es poden utilitzar per complementar el producte escollit.

Cerca col·laborativa de finançament, en anglès Crowdfunding. Una forma legal i ràpida d’aconseguir fons, en un temps limitat, per finançar un projecte.

Crida a l’acció, també coneguda per les sigles en anglès CTA. És una eina de màrqueting digital perquè l’usuari d’una web o el seguidor d’una xarxa social reaccioni: des d’omplir un formulari a dirigir-se a una pàgina web concreta.

D

És un nom únic que identifica un lloc web a Internet i que descriu el tipus d’empresa o organització a la qual pertany o bé el país on està registrat.

E

Una botiga online mitjançant la qual una marca o un comerç ven directament a un consumidor final els seus productes i serveis.

Enviament massiu de missatges comercials als clients a través del correu electrònic.

L’embut de conversió o funnel és un terme de màrqueting online que tracta de definir els diferents passos que ha de donar un usuari per complir un objectiu determinat dins d’una pàgina web, ja sigui un registre, una compra o un contacte.

Paraula d’origen japonès. S’utilitza per designar imatges o pictogrames en mitjans digitals. Són utilitzats per a expressar una idea, emoció o sentiment.

Els enllaços follow són els enllaços que podríem dir que són els “normals”. Aquests enllaços indiquen a Google que volem que els segueixi, que rastregi aquest contingut i que volem transmetre’ls autoritat.

És qualsevol enllaç que indica als motors de cerca més moderns que l’enllaç no ha de ser utilitzat per influir en el rànquing de la URL a on dirigeix aquest enllaç.

F

El favicon és la icona associada a una pàgina web que serveix per identificar-la visualment a la barra de favorits i en altres emplaçaments variables.

G

Google Ads és un servei i un programa de l’empresa Google que s’utilitza per oferir publicitat patrocinada a potencials anunciants.

Google Analytics és una eina d’analítica web de l’empresa Google. Ofereix informació agrupada de el trànsit que arriba als llocs web segons l’audiència, l’adquisició, el comportament i les conversions que es duen a terme en el lloc web.

És una eina gratuïta de Google a disposició dels gestors d’una web perquè saber com veu el cercador una pàgina web i millorar el seu funcionament.

H

El terme “hashtag” fa referència a una cadena de caràcters formada per una o diverses paraules concatenades i precedides per un coixinet o numeral (#).

I

El màrqueting d’atracció, també conegut com “Inbound marketing”, és una tècnica de màrqueting dissenyada per atraure potencials clients, oferint informació del seu interès a través de diversos mitjans com blocs, vídeos, butlletins, xarxes socials, etc.

K

És el terme o conjunt de termes que utilitzen els usuaris quan busquen en els cercadors. Solen ser el mètode habitual de cerca i entrada a una pàgina web. Permeten posicionar una pàgina web en les primeres posicions dels cercadors i, com a conseqüència, augmentar les seves visites.

Indicadors clau del rendiment. Les anomenades KPIs mesuren el rendiment d’un procés digital, marcant les estadístiques i el rendiment del procés per assolir l’objectiu marcat en l’inici del negoci.

L

Pàgina web promocional, que permet comprar un producte o servei, registrar-se o ampliar informació, a la qual es redirigeix a l’usuari a una campanya de màrqueting digital.

Es un client potencial. Un lead és un usuari que ha lliurat les seves dades a un comerç i que, com a conseqüència, passa a ser un registre de la base de dades amb el qual el comerç pot interactuar.

Contingut gratuït que s’ofereix als usuaris, potencials clients, a canvi que deixin les seves dades personals que després s’utilitzaran per fer-los arribar ofertes comercials.

El Lead Nurturing és una tècnica de inbound màrqueting basada en la creació de relacions de valor amb els nostres usuaris amb l’objectiu d’acompanyar-los durant el seu procés de compra.

És un principi que pren en consideració el valor d’un client en la relació al temps que compra productes o serveis a un negoci.

La “llarga cua” o long tail fa referència a una extensió del mercat que permet rendibilitzar productes i serveis en nínxols molt concrets.

M

És una disciplina científica de l’àmbit de la intel·ligència artificial que crea sistemes que aprenen automàticament.

N

Butlletí amb informació periòdica que és transmesa per mitjà del correu electrònic.

P

El concepte de packaging engloba tot allò que implica la inclusió o protecció de productes per a la distribució, emmagatzematge i venda. És a dir, els embolcalls, etiquetats i envasos dels articles comercials. En màrqueting, suposa una carta de presentació dels productes, podent captar l’atenció dels consumidors i atorgar un valor de marca a l’empresa.

És un valor numèric que representa la popularitat que una pàgina web té a Internet. El PageRank és un concepte (marca registrada i patentada) de Google que introdueix en el seu algoritme d’indexació.

És l’eina encarregada de processar el cobrament i pagament del producte. El seu principal objectiu és que es realitzi de manera ràpida, senzilla i segura per a l’usuari.

Fragment de codi que s’incrusta en el codi font d’una pàgina concreta i permet d’una banda registrar el trànsit que arriba a aquesta web. I d’altra banda, mesurar certes accions que succeeixen en aquesta pàgina.

Arxiu d’àudio que l’usuari pot descarregar-se i escoltar en qualsevol moment i que també es pot incrustar en una pàgina web.

Contingut en forma de finestres emergents que apareixen en un navegador web.

R

Return on Investment (ROI), és un indicador que relaciona el benefici d’una inversió amb el cost d’aquesta inversió. En definitiva, quants euros obtenim per cada euro invertit en un projecte.

S

Fa referència a la possibilitat de crear campanyes de pagament a Internet a través dels cercadors més comuns.

Fa referència al procés per millorar la visibilitat d’una pàgina web en els diferents cercadors de manera orgànica, és a dir, sense pagar.

És una plataforma de comerç electrònic, que permet crear una botiga online sense coneixements tècnics avançats.

El correu no desitjat o SPAM és un correu electrònic no sol·licitat que s’envia a un gran nombre de destinataris amb fins publicitaris o comercials.

T

És l’indicador de referència per traduir el resultat d’un lloc web i mesurar l’abast dels objectius. En una e-commerce es calcula dividint el nombre de compradors pel nombre de visites totals.

U

El up selling o venda addicional és una tècnica de màrqueting i vendes que consisteix en oferir-li a un client un producte o servei similar al què vol comprar o que ja ha comprat.

És la qualitat de l’experiència d’usuari al consultar una pàgina web.